مرور گردشگری

موزه شهاب سنگ نراق

مدیریت 22 دی 1402

در بعد ازظهر  روز دوشنبه 28 مرداد 1353 وقتي که هنوز ساعتي تا غروب آفتاب باقي بود کارگر جواني متوجه جسم سياهي در آسمان می گردد  که مانند پرنده شکاري با سرعت به سوي زمين شيرجه ميرفت ، او فرصت گريز نيافت و جسم سياه با غرشي رعد آسا تقريبا در کنار او در سقف مدرسه معصومي که در آن زمان در حال ساخ

حسینیه و آب انبار حاج عبد الباقی

مدیریت 22 دی 1402

این بنا بر اساس کتیبه موجود در سر درب آن در تاریخ1287 قمری یعنی تقریبا 140 سال پیش توسط یکی از تجار معروف شهر نراق به نام حاج عبد الباقی نراقی جد مرحوم عبد القدیر محمدی نراقی  احداث وبه همراه آن  مقداری زمین کشاورزی جهت مرمت و نگهداری آن وقف گردیده است . حسینه آن که  همانند آب انبار ب

کاروانسرا و تاجر سرای حاج مهدی شهر نراق

مدیریت 28 فروردین 1401

این بنا توسط یکی از تجار شهر نراق بنام حاج مهدی نراقی نزدیک به 180 سال پیش ساخته شده  و وقف گردیده است.در این مجموعه بسیار زیبا و دیدنی دربهای چوبی گره کاری شده منحصر به فردی وجود دارد که جلوه خاصی به بنا بخشیده است.  

بازار شمس السلطنه شهر نراق

مدیریت 28 فروردین 1401

این بنا متعلق به دوره قاجار می باشد که توسط فردی  بنام حاج محمدنراقی ساخته شده و بعدها به شمس السلطنه دختر ایشان ورثه ایشان بنای مذکور را وقف بر تحصیل افراد بی بضاعت نموده اند این مجموعه شامل راسته بازار، تاجر سرا و کاروانسرا می باشد که در 2 طبقه حدود 4000 مترمربع فضا را بخود اختصاص داده است. &

موزه مردم شناسی شهر نراق

مدیریت 28 فروردین 1401