پرداخت عوارض

همشهری گرامی خواهشمند است جهت پرداخت عوارض خود به شهرداری مراجعه فرمائید.