شهرداری

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 غلامحسین فلاح قالهری سرپرست
2 غلامحسین فلاح قالهری حسابدار-مدیر مالی-امور اداری
3 سید حسین میرسلطانی ذی حساب- امور مالی
4 علی باقری مسئول واحد فنی و شهر سازی و خدمات شهری
5 سعیده آقا حسینی دبیر خانه -مسئول واحد درآمد 
6 رضا کریمی  روابط عمومی، دبیرخانه شورا-پشتیبانی سایت شهرداری
7 حسین یوسفی  واحد حراست
8 ارسلان علیزاده واحد نگهبانی
9 سید منتجب هاشمی واحد نگهبانی