شهرداری

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1   حسن امین زاده    شهردار
2 غلامحسین فلاح قالهری حسابدار-مدیر مالی-امور اداری
3 سید حسین میرسلطانی ذی حساب- امور مالی
4 علی باقری مسئول واحد فنی و شهر سازی
5 سعیده آقا حسینی دبیر خانه -مسئول واحد درآمد 
6 رضا کریمی دبیرخانه شورا-پشتیبانی سایت شهرداری
7 حسین یوسفی  واحد حراست
8 ارسلان علیزاده واحد نگهبانی
9 سید منتجب هاشمی واحد نگهبانی
10   هادی عابدی                      مسئول واحد خدمات شهری