شهرداری

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 غلامحسین فلاح قالهری سرپرست
2 غلامحسین فلاح قالهری حسابدار-مدیر مالی-امور اداری
3 سید حسین میرسلطانی ذی حساب- امور مالی
4 علی باقری مسئول واحد فنی و شهر سازی و خدمات شهری
5 سعیده آقا حسینی دبیر خانه -مسئول واحد درآمد 
6 حسین یوسفی  واحد حراست
7 ارسلان علیزاده واحد نگهبانی
8 سید منتجب هاشمی واحد نگهبانی