امامزاده يحيي(ع)

بقعه امامزاده یحیی :

بقعه امامزاده یحیی زیارتگاهی است در غرب بافت تاریخی.  سند تاریخی خاصی از سابقه و شجره نامه این امامزاده در حال حاضر موجود نیست. در فرهنگ  شفاهی ساکنان شهر نراق این امامزاده منصوب به  امام کاظم (ع) مي باشد.  بنای این امامزاده ساختمانی است هشت ضلعی با گنبد تک پوش آجری . عمده مصالح به کار رفته در این بنا آجر وخشت می باشد . از درون خشتی و مربع شکل  و از بیرون نمای آجری و هشت ظلعی دارد  . کارشناسان میراث فرهنگی قدمت این بنا را بیش از 700 سال تخمین می زنندو معماری آن را الهام گرفته از معماری  چینی وایلخانی می دانند . ظاهرا گنبد این بنا طبق شواهدی که وجود دارد دو پوش بوده که پوش اول از بین رفته و در حال حاضر پوش دوم نمایان است . ساقه گنبد و عدم توازن گنبد فعلی با ساختمان این نظریه را تقویت می کند که در سالهای گذشته یک پوش گنبد تخریب شده است . قدیمی ترین آثار مکتوب شهر نراق  سنگ  قبر هایی است که در این امامزاده وجود دارد . لذا به لحاظ حفظ بخشی از تاریخ 700 ساله نراق این مکان از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار می باشد.  فرم سنگ قبر و حاشیه نویسی و مرمر بودن جنس آن مشخص می کند صاحبان آن از بزرگان وخواجگان شهر به شمار می آمده  و به لحاظ تقدس  این امامزاده در این  محل دفن گردیده اند .

بقعه امامزاده یحیی به شماره 3530 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است .