امامزاده سليمان (ع)

در اين مکان  شش امامزاده به نام هاي هادي و سليمان از نوادگان امام علي بن ابيطالب (ع) و امامزاده مهدي ، مطهر ، طاهر و حسين از نوادگان امام کاظم(ع) مدفونند به نقل مشهور اين امامزادگان در اطراف نراق به شهادت رسيده و چون مردم نراق شيعه مذهب و پيرو سادات علوي بوده اند آنها را به شهر آورده و با احترام  دفن کرده اند . چون سلیمان بزرگ این امامزاده ها بوده است این مکان به شاه سلیمان معروف شده است .ساختمان اين امامزاده  همچون ساختمان امامزاده یحیی  بنایی است هشت ظلعی با فرم کله قندی که هسته مرکزی آن از خشت خام و نمای بیرونی تزئینات آجر دارد . گنبد دو پوش و در دوره صفویه کاشی کاری شده است که در حال حاضر در ساق بنا مقداری از کاشی کاری دوره صفویه موجود است ولی کاشی گنبد در سالهای اخیر بازسازی کلی شده است . در دوران صفویه به لحاظ توجه خاص این خاندان به آباد کردن قبور امامزادگان به غیر از کاشی کاری گنبد یک صحن هم به آن اضافه و ضریح و درب گره کاری شده چوبی بسیار زیبایی هم بر آن نصب می گردد . درب متعلق به زمان شاه طهماسب صفوی است . در درون بنا تزئینات خاصی به چشم نمی خورد و تنها در صحن ورودی نقاشی های عصر صفوی مشهود است . در زمان بازسازی این بنا قبری کشف شد که متعلق به یکی از بزرگان خاندان صفوی می باشد و این قبر با قدمت نزدیک به 450سال تزئینات کاشی کاری بسیار زیبایی دارد . بنای تاریخی امامزاده سلیمان   به شماره 3536 ثبت آثارملی گرديده است.