#من‌هم‌ماسک‌میزنم 😷
تاریخ خبر :1399/04/17
    ⚠️⛔️قابل توجه مراجعین محترم به شهرداری نراق :

طبق بخشنامه شماره ۱۷۷۱۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا""

🚫⛔️مراجعین در صورت عدم استفاده از ماسک در موضوع بند ۳ از دریافت خدمات محروم میشوند،و از ورود کسانی که فاقد ماسک هستند به محیط ادارات و مراکز خدمات و واحدهای عملیاتی جلوگیری و خدمات مورد درخواست به آنان ارائه نمیگردد""⛔️🚫
نظرات
برای این مطلب تاکنون نظری درج نشده
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نمایش داده نمیشود
نظر شما
 
در تصویر زیر چه عبارتی نوشته شده