جلسه کارگروه مدیریت پسماندشهرستان دلیجان بریاست مهندس قناتی معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداربا حضور اعضا ظهر سه شنبه بیست وهشتم خرداد۹۸ درسالن جلسات فرمانداری تشکیل گردید.
تاریخ خبر :1398/03/28
    جلسه کارگروه مدیریت پسماندشهرستان دلیجان بریاست مهندس قناتی معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداربا حضور اعضا ظهر سه شنبه بیست وهشتم خرداد۹۸ درسالن جلسات فرمانداری تشکیل گردید.
نظرات
برای این مطلب تاکنون نظری درج نشده
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نمایش داده نمیشود
نظر شما
 
در تصویر زیر چه عبارتی نوشته شده
مدیریت شهری