آگهی مناقصه عمومی
تاریخ خبر :1398/03/12
   

آگهی مناقصه عمومی پروژه برون سپاری نیروی انسانی شهرداری نراق

(نوبت اول )

شهرداري نراق بر اساس مجوز شماره 11433 مورخ 25/02/1398 شورای اسلامی شهر، در نظر دارد پروژه برون سپاری نیروی انسانی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت­ها و پیمانکاران دارای صلاحیت واگذار نماید.

لذا از شرکت­کنندگان در مناقصه دعوت می­گردد از تاریخ درج نوبت اول آگهی حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ 12/03/1398 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و CD  اسناد مناقصه را دریافت و یا اسناد مناقصه را از سایت شهرداری به آدرس Www.naragh.ir   قسمت مزایده و مناقصه دریافت نمایند.

1- شرکت کنندگان در مناقصه می­بایست سپرده شرکت در مناقصه را به صورت نقدی به حساب شماره 0108462482003 شهرداری نزد بانک ملی شعبه نراق و یا ضمانت­نامه بانکی به نام شهرداری نراق با مهلت 4 ماهه ضمیمه پیشنهاد قیمت خود نمایند.

2- سپرده برندگان اول، دوم و سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده، نزد شهرداری باقی می­ماند.

3-     شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4-     آخرين مهلت تحويل پاکت­هاي پيشنهاد قيمت، پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 18/03/1398 می­باشد.

5-   جلسه بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 19/03/1398 در سالن جلسات شهرداری با حضور کلیه اعضاء کمیسیون معاملات شهرداری تشکیل و حضور شرکت­کنندگان در مناقصه در جلسه بلامانع می­باشد.

6-     سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

نظرات
برای این مطلب تاکنون نظری درج نشده
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نمایش داده نمیشود
نظر شما
 
در تصویر زیر چه عبارتی نوشته شده