مـــزايده رستوران شهــروند
تاریخ خبر :1395/05/17
   
شهرداری نراق در نظر دارد یک باب رستوران واقع در شهر نراق (شهروند ) را به مدت دو سال به استناد مجوز شماره 351 مورخ 95/02/21 شورای اسلامی شهر به صورت رهن در مزایده حضوری به افراد متقاضی واگذار نماید.

متقاضیان می توانند از تاریخ 95/05/24 لغایت 95/31/05 از محل مذکور بازدید و جهت آگاهي از شرایط شرکت در مزایده فايل ضميمه را دريافت نمايند.

-شرط حضور در مزایده پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال به حساب سپرده شهرداری به شماره 0108462482003می باشد.

-تاریخ برگزاری مزایده حضوری مورخ 95/05/31 رأس ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شهرداری  می باشد.

کلیه هزینه های چاپ و نشر آگاهی به عهده برنده مزایده می باشد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است


نظرات
برای این مطلب تاکنون نظری درج نشده
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نمایش داده نمیشود
نظر شما
 
در تصویر زیر چه عبارتی نوشته شده