شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر
تاریخ خبر :1397/12/12
    شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر به ریاست محمدرضا یوسفی  برگزار گردید.
   اهم موارد مطروحه:
_گزارش اداره بهزیستی در خصوص برگزاری کمپین مبارزه با مصرف موادمخدر
_گزارش اداره آموزش وپرورش درخصوص نحوه آموزش دانش آموزان جهت آشنایی با پیشگیری از مصرف موادمخدر
_گزارش انجم نارانان درخصوص فعالیتهای انجمن مذکور

 _گزارش اعضای شورای درخصوص فعالیتهای صورتگرفته درحوزه مقابله با عرضه پیشگیری ودرمان اعتیاد
مهدی دلاوری رئیس‌ اداره آموزش وپرورش در خصوص موضوع مطروحه گزارشی به شرح ذیل ارائه کرد:
_تدوین منابع آموزشی برای کارمندان  آموزش و پروش
_ارائه وآموزش راهکارهای پیشگیری برای کارمندان آموزش و پرورش
_آسیبهای اجتماعی پرخطر:معرفی عوامل مخاطره آمیز ومهم که روان وسلامت فرزندان را تهدید می کند_اجرای طرح های  کشوری آموزش پیشگیری به دانش آموزان _برگزاری کارگاه آموزش توانمند سازی برای والدین وفرزندان وکارمندان_برگزاری همایش های پیشگیری -توزیع محصولات فرهنگی                         از    مهمترین مهارتها تقویت مهارتهای خودمراقبتی وآموزش به دانش آموزان دراین زمینه است بازنگری برنامه های درسی ومنابع آموزشی وروشهای تدوین شیوه های کمک

مهدی دلاوری رئیس‌ اداره آموزش وپرورش ضمن دعوت از کارشناسان مشاوره دکتر خدادای از مدرسه پسرانه و دکتر ترک از مدرسه دخترانه وارائه نکات مهم آموزشی درخصوص موضوع مطروحه گزارشی به شرح ذیل ارائه کرد:

_تدوین منابع آموزشی برای کارمندان  آموزش و پروش
_ارائه وآموزش راهکارهای پیشگیری برای کارمندان آموزش و پرورش
_آسیبهای اجتماعی پرخطر:معرفی عوامل مخاطره آمیز ومهم که روان وسلامت فرزندان را تهدید می کند
_اجرای طرح های  کشوری آموزش پیشگیری به دانش آموزان
 _برگزاری کارگاه آموزش توانمند سازی برای والدین وفرزندان وکارمندان
_برگزاری همایش های پیشگیری
-توزیع محصولات فرهنگی                        
نظرات
برای این مطلب تاکنون نظری درج نشده
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نمایش داده نمیشود
نظر شما
 
در تصویر زیر چه عبارتی نوشته شده
مدیریت شهری