موزه شهاب سنگ

در روز دوشنبه 28 مرداد ماه 1353، در ساعت نه و بيست دقيقه به وقت تهران، يک سنگ آسماني به وزن 3 كليو و 200گرم، و وزن مخصوص 64/3 از جهت شمال شرقي در نراق سقوط کرد. اين نخستين سنگ آسماني است که سقوط آن در يک منطقه مسکوني گزارش شده است. اين سنگ درست بر روي دبيرستان نوساز معصومي نراق سقوط کرد. و سقف آزمايشگاه دبيرستان با پهناي 30 سانتيمتر را سوراخ نمود و در کف آزمايشگاه فرود آمد . بنا براین شهاب سنگ نراق پس از جدا شدن از سنگ مادر در حدود 13.7 میلیون سال سن تابش کیهانی و سرگردانی در فضا در تاريخ مذكور در شهر نراق فرود آمده است و در نتیجه شهر نراق ایران موجب شهرت جهانی از لحاظ علمی و تاریخی گردید.             

  این شهاب سنگ  و قطعاتی از آن ابتدا توسط کارگران مشغول به کار در این مدرسه  با انگیزه اینکه الماس  یا طلای سفید است به خانه برده می شود ولی در نهایت با پیگیری انجمن شهر،  ژاندارمری  و شهردار وقت جناب آقای رادفر کشف و مدت کوتاهی در ژاندارمری  نراق نگهداری می گردد .

انتشار خبر سقوط شهاب سنگ ،خبرنگاران ودانشمندان مراکز علمی سراسر کشور  را  روزانه   نراق می کند . در نهایت از بین این جمع علاقه مند  جناب دکتر ایرج عشقی به نمایندگی از طرف موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران موفق می گردد این سنگ را تحویل گرفته و به موسسه در دانشگاه تهران  منتقل نماید .

آزمايش هاي نخستين بر روي اين سنگ آسماني انجام مي شود دکتر عشقی و همکاران در موسسه ضمن بررسی های اولیه تایید می نمایند که  این سنگ یک  شهاب سنگ  آسمانی  از نوع سنگی سیلیکاتی (کُندریتی) می باشد.  گزارش مقدماتي آن را به نام گزارش شماره 64 در ديماه 1353 انتشار دادند. بر طبق اين گزارش اين سنگ از نوع متئوريتي و ساخت و مواد تشکيل دهنده آن کندريتي است. نماي ميکروسکپي اين سنگ آسماني بيضي گون است که برخي بخش هاي آن در اثر شکستگي در فضا يا برخورد با زمين کمي نوک تيزتر و لبه دارتر شده است. رنگ اصلي سنگ، خاکستري تيره و کمي مايل به سبز است که در برخي نقاط آن کاني هاي فلزي به رنگ زرين يا خاکستري روشن ديده مي شود. در بخش خارجي سنگ دو نوع پوسته سياه رنگ ديده مي شود. يکي در اثر برخورد باآسفالت پشت بام دبيرستان معصومي که هنوز کمي قير و اشياء ديگر زميني به آن چسبيده و سياه رنگ شده است. ديگري پوسته نازکي که پهناي آن حدود يک ميليمتر بوده و در اثر سوختگي به دليل برخورد با جو به وجود آمده است.آزمايشات ميکروسکپي اين شهاب سنگ نشان مي دهد که يک سنگ بلورين و يکنواخت است که در آن کاني هاي فلزي از ترکيبات نيکل و آهن به صورت لکه هاي سياه و بدون شکل هندسي وجود دارد . در ادامه به دلیل نداشتن امکانات آزمایشگاهی چند گرمی از سنگ  توسط دکتر عشقی در سال 1362 به کشور آلمان منتقل  و مابقی آن  که 900/2 گرم  بوده به گروه فیزیک زمین  موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران  تحویل می گردد .

جناب آقای دکتر عشقی در دانشگاه آخن آلمان بر روی سنگ تحقیقات متعددی انجام و نتایج آن را در اختیار محققان سراسر دنیا قرار می دهد . تحقیقات  صورت گرفته منجر به این می گردد که چندین مقاله علمی در مجلات معتبر از جمله ناسا  و اخبار شهاب سنگ ها   به اسم شهاب سنگ آسمانی نراق از طرف محققیق کشور های بلژیک  ، آلمان ، پرتغال ، امریکا و ...  ثبت شود و نام شهر محل فرود در کنار شهاب سنگ آسمانی درج گردد .   

و در حال حاضر مرحله دوم  احداث موزه شهاب سنگ های آسمانی در محل برخورد شهاب سنگ (مدرسه معصومي) صورت پذيرفته است و بخشي از شهاب سنگ نراق وتعداد  63 نمونه شهاب سنگ هاي معتبر ثبت شده   از سراسر دنیا در این موزه نگهداري مي گردد./