آبشار گیسو

دره آبشتا ( آبشار گیسو ) :

آبشار گیسو در دره آبشتای نراق در فاصله سه کيلومتري شمال غربي شهرنراق در امتدا کوه اُل قرار دارد   .
در انتهاي اين دره ، آبشار فصلي وجود دارد که نراقيها آن را گيسو مي نامند. علت اين نامگذاري رويش گياه پرسياوش در محل آبشار است که خاطره گيسوان بلند را تداعي مي کند. این منطقه طبیعی با داشتن آبشار زیبا ، دیدنی وداشتن سخره ها سترگ و استوار به یک پارک  طبیعی ساکنان نراق و شهر های اطراف  تبدیل شده است و در حال حاضر با توجه به نبودن هیچگونه امکاناتی در طول سال پذیرای گردشگران و طبیعت گردان زیادی می باشد . صخره های این منطقه چنانچه به گروه های كوه نوردی ، صخره نوری  و کایت سواری معرفی گردد می تواند گردشگران داخلی و خارجی زیادی را به خود جذب نماید .