غارنخجیر

غــار چالــنخجیــر :

غار چال نخجير در 5 کيلومتري غرب شهر نراق در 34 درجه و 2 دقيقه طول شرقي و 50 درجه و 45 دقيقه عرض شمالي قرار گرفته و دهانه غار از سطح دريا حدود 1660 متر مي باشد. اين غار در سال 1348 توسط جمعي از بسيجيان شهر نراق کشف گردید که در روزنامه کيهان همان سال  خبر آن چاپ شد. اين غار قدمتي هفتاد ميليون ساله دارد.

عامل اصلي و اوليه بوجود آمدن اين غار،گسل معکوسي مي باشد که در منطقه عمل کرده است و پس از گذشت ميليون ها سال به گونه کنوني خود در آمده است. به عبارت ديگر مي توان غار مورد نظر را از نوع تکتونيکي به حساب آورد و چگونگي تشکيل آن را به اين گونه روشن نمود که در اثر بوجود آمدن درزه ها و شکاف و در مواردي گسل در سنگها بوده و در مرحله بعدي،آبهاي حاصل از ريزشهاي آسماني که گاز کربنيک دار شده و خاصيت اسيدي پيدا کرده در شکستگيهاي سنگها نفوذ کرده و با انحلال کربنات کلسيم موجب گسترده تر شدن شکستگيها و در پايان پس از ميليونها سال آنچه هم اکنون مي بينيم پديد آمده است.

وضعيت دروني غار:
در درون غار بر اثر رسوبات آهکي،اشکال جالب و بسيار زيبايي به مانند چکنده و چکيده که گرداگرد آن بلورين مي باشد،ديده مي شود و هر چه جلوتر مي رويم، چشم انداز گل کلمي بسيار زيبا و شگفت انگيز پيدا مي شود که همگي به گونه بلورهاي کوچک و بزرگ مي باشد. همچنين در برخي جاها شکلهاي سوزني مانند و کشيده اي که جنس آن از گچ مي باشد، چشم انداز ويژه اي به درون غار مي دهد و لذا بي مناسبت نيست، اين غار را به نام غار بلورين چال نخجير نراق بناميم. به طور کلي کانيها و سنگهايي که در درون غار بلورين يافت مي شود عبارتند از: کربنات کلسيم-آراکونيت – سنگ گچ و گونه بلورين.

اين غار داراي چندين راهرو اصلي در آغاز و راهروهاي فرعي ديگر مي باشد که خود اين راهروهاي فرعي ممکن است به راهروهاي اصلي ديگري برسد. در کف غار جريان هميشگي آب وجود ندارد ولي جاي جاي آن حوضچه هاي کوچک و بزرگ آب ديده مي شود و اين حوضچه ها در فصول گوناگون کم آب يا پر آب مي شوند و اين امر را در چندين پيمايش در فصل گوناگون مي توان ديد. در اين غار اثري از موجودات زنده ديده نمي شود و مقدار رطوبت به پيروي از فشار نسبتا بالا مي باشد،هواي درون غار در جريان بوده و نسبتا خنک مي باشد و اين موضوع در ارتباط مستقيم با درز و شکافهاي فراوان در توده سنگ است که از جايهاي ناشناخته به هواي آزاد بيرون غار راه دارد.

غار چال‌نخجیر در سال 1384 توسط سازمان میراث فرهنگی با شماره 13814 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.