میل نراق

تعریف میل : بناهایی هستند که در سر راه های اصلی برای راهنمایی مسافران  احداث  ومعمولا در شب ها با روشن کردن آتش بر فراز آنها کاروانها را در انتخاب مسیر راهنمایی می نموده اند  . همانطور که در قبل اشاره گردید  شهر نراق از قرن هفتم به بعد با توسعه جاده ابریشم به مسیری پر رفت و آمد تبدیل شد و کاروان های زیادی باید از شهر برای  تجارت از غرب به شرق و بلعکس عبور می کردند . حکومت های وقت برای اینکه امنیت راه ها را ایجاد نمایند تا بتوانند از طریق دریافت مالیات سودی حاصل خود نمایند مجبور بودند در مسیر راه های اصلی امکانات اقامتی و نیازهای امنیتی کاروان ها را تامین نمایند به همین دلیل شما در تاریخ می خوانید  شاه عباس صفوی 999 کاروانسرا در مسیر راه های اصلی ایران احداث نمود و در حال حاضر کاروانسرای دودهک یکی از همین کاروانسرا ها است .  میل نراق  ساختمانی است مخروطی شکل که بر فراز گردنه نراق در نقطه بسیار حساب شده و دقیقی احداث گردیده است . این میل یا مناره راهنما از بلندی های محلات تا جاسب و تا بخشی از مشهد اردهال و سوک چم کاشان  را تحت پوشش دید خود قرار می دهد لذا در مواقعی که  میل بانان  بر فراز این بنا آتش روشن می نموده اند تمامی کاروان های در مسیر  می توانستند مسیر خود را انتخاب  و چنانچه منطقه به هر دلیل نا امن  بود میل بان موظف بود با علامت های مخصوصی که توسط دود و آتش اعلام می کرد کاروانیان را از خطر مطلع نمایند . میل نراق با مصالح سنگ و ملات آهک با معماری کله قندی در دو طبقه به ارتفاع تقریبی 7 متر احداث شده است که متاسفانه در حال حاضر به علت بی توجهی در حال نابودی و تخریب است .
این بنا چند سال پیش به شماره 6978 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید .