مسجد امام حسن(ع)

مسجد امام حسن(ع)

 این بنا یکی از قدیم ترین مساجد استان مرکزی است در  قدیمی ترین محله های شهر به نام محله  سفلا(پایین) کاملا خشتی با تزئینات ساده گچ در سه بخش  چهار طاقی  شکل گرفته و رشد  شهر به موازات این بنا با آرایش خارپشتی ایجاد شده است.

نظرات  متعددی در خصوص این بنا توسط کارشناسان مختلف میراث فرهنگی طرح شده است . برخی به لحاظ نوع معماری و چهار طاقی بودن بنا و انحرافی که نسبت به قبله دارد آن را به دوره قبل از اسلام و هسته اصلی آن را آتشکده می دانند که بعد ها با ورود اسلام به منطقه تبدیل به مسجد شده است . تعدادی از کارشناسان این بنا را متعلق به دوره ایلخانی یعنی تقریبا 700 سال پیش و برخی متعلق به دوره صفویه می دانند .در فرهنگ عامه و شفاهی  مردم  شهر نراق این باورمشاهده می شود که امام حسن مجتبی (ع) در این مکان در زمان مسافرت به ایران اقامه نماز نموده و منبر رفته اند ، لذا به همین دلیل مسجد امام حسن در اذهان عمومی ساکنان شهر  مکانی مقدس به شمار می رود در وسط حیاط مسجد امام حسن درخت چناری وجود دارد که با توجه به قطر آن عمری بیش از 500 سال را نشان می دهد .  از دیگر زیبایی های این بنا وجود دو سر ستون مقرنس چوبی در شبستان مسجد  می باشد که جلوه خاصی به مجموعه  بخشیده است . 

مسجد امام حسن به شماره  3534  در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است .