آب انبار بازار

آب انبار بازار

آب انباربازار در مرکز محله بازار و در امتداد راسته بازار شمس السلطنه همزمان با احداث مجموعه بازار و کاروانسرای شمس السلطنه  احداث گردیده است . این آب انبار کوچکترین آب انبار شهر است که بیشتر مورد استفاده بازاریان و تجار و کاروانان قرار می گرفت . کتیبه سنگی این بنا  که ماده تاریخ، زمان ساخت و بانی آن بر روی آن حک شده بود در سال 1385 سرقت شد .

متاسفانه  در دهه چهل مخزن آبگیری این مجموعه با آوار پر شده که نیاز به تخلیه مجدد و مرمت اساسی دارد .