حاج عبدالباقی

مجموعه آب انبار وحسینیه حاج عبدالباقی

این بنا بر اساس کتیبه موجود در سر درب آن در تاریخ1287 قمری یعنی تقریبا 140 سال پیش توسط یکی از تجار معروف شهر نراق به نام حاج عبد الباقی نراقی احداث وبه همراه آن  مقداری زمین کشاورزی در مزرعه حسین آباد نراق جهت مرمت و نگهداری آن وقف گردیده است .

حسینه آن که در روی مخزن آبگیری به مساحت 198 متر مربع به صورت سر باز احداث گردیده و  محلی برای برگزاری مراسمات مذهبی از جمله تعزیه و روضه خوانی می باشد . در این مجموعه  محلی برای نگهداری نخل ( نمادی از تابوت امام حسین (ع) ) نیز  تعبیه شده است  . مخزن آبگیری در زمینی به مساحت 120 متر مربع  احداث  و با داشتن دو ستون از مصالح آجر مخصوص  و ساروج به ارتفاع 7 متر  تقرببا 679 متر مکعب آب را در خود ذخیره سازی می کند .


معماران قدیم  شهر با تسلط بر  علم  مصالح بخصوص انواع ساروج  و محاسبات دقیق فنی  این  بنای های  باشکوه  را احداث که اکنون بعد از گذشت یک و نیم قرن هنوزاستحکام و کارایی خود را از دست نداده است . آب ذخیره شده در این آب انبار ها به دلیل برقراری جریان هوا توسط بادگیر ها و اضافه شدن آهک و نمک هرگز فاسد نشده و در طول یک سال برای ساکنان محله به صورت خنک و گوارا باقی می ماند  .
 این بنا در سال 1386 توسط شهرداری نراق در حالی که بیش از 40 درصد آن تخریب شده بود مرمت و بازسازی گردید .