خانه یوسفی

منزل تاریخی حاج محمد ابراهیم :(خانه تاريخي يوسفي ها)

خانه تاریخی حاج محمد ابراهیم از جمله معدود خانه های تاریخی نراق است که به روش  گودال باغچه  احداث شده است . عمر این خانه به بیش از 200 سال پیش بر می گردد که هر چهار طرف حیاط مرکزی آن ساختمان  در دو طبقه با مصالح خشت و گل احداث گرديده است . در این خانه دو پایاب  زیبا ( محل دسترسی به قنات شهری حاج الله)  وجود دارد .