خانه تقی خان رئوفی

منزل تاریخ مرحوم  تقی خان رئوفی: 

این خانه تاریخی که هم دوره با ساختمان بازار شمس السلطنه  نراقی است  ابتدا توسط حاج محمد نراقی (جد اعلای خانواده امینیان )  از اضافه مصاح بازار در بالاترین نقطه شهر احداث گردیده  که بعد ها توسط مرحوم محمد رضا  خان یوسفی نراقی  خریداری و در نهایت به تملک مرحوم تقی خان رئوفی درآمد است . این بنا  دارای دو بخش اندرونی و بیرونی  با یک حیاط مرکزی بوده که متاسفانه  بخش اندورنی آن به کلی  تخریب و یک بنای جدید  به جای آن  احداث گردیده است . 

ضلع جنوبی بخش بیرونی هم دردهه شصت  در طرح تعریض قرار گرفته  که باعث تخریب این قسمت  گردیده است .  از سال 1386 با مساعدت فرزندان مرحوم تقی خان رئوفی  به ویژه جناب آقای دکتر محمد  رئوفی نراقی این بنا با مشارکت شهرداری  مرمت ، بازسازی و در معرض دید علاقه مندان به تاریخ  و فرهنگ نراق قرار گرفت . از ویژگی های منحصر به فرد این خانه وجود پایاب بسیار زیبا و مظهر قنات شهری حاج الله داد در ارتفاع 8 متری از کف حیاط آن  می باشد.