خانه فاضلین نراقی

  خانــه تاريخــي فاضليــن نـراقــي
این بنا متعلق است به  اباذر نراقی پدر مرحوم ملا مهدی نراقی که اکنون با خانه تاریخی فاضلین نراقی  معروف  شده است . سال ساخت بنا در سقف  1139 هجری قمری به چشم می خورد .  فاضلین نراقی در ایام گرم سال شاگردان خود را از کاشان به نراق آورده  و  در این خانه به تحصیل ادامه   می دادند. از جمله افراد معروفی که چهار سال در نراق  و کاشان نزد فاضل نراقی ( ملا احمد) تلمذ کرده است خاتم الفقها شیخ انصاری است .  

شهرداری نراق در سال فاصله سالهای 1387 تا 1392 با مساعدت مرحوم حسام الدین نراقی پور و فرزندان ایشان  مرمت اضطراری  این بیت  را انجام  و قرار است بعد از مرمت اساسی به پایگاه پژوهشی آثار فاضلین نراقی  به ویژه فقه سیاسی تبدیل گردد .

منزل تاریخی فاضلین نراقی  به شماره 20138 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.