آداب و رسوم

*آیین نخل گردانی

آیین سنتی نخل گردانی همه ساله در ایام شهادت ائمه اطهار توسط خیل عظیمی از مردم متدین شهر نراق برگزار میشود.

نخل عبارتند از پیکره ای از چوب مشبک بسیار محکم است-بصورت اتاقکی چوبی-که در دوطرف آن چند چوب بلند برای قرار گرفتن بر روی شانه های عزاداران تعبیه شده است.این شکل ظاهری نخل می باشد.امادر واقع از دیدگاهی دیگر در نظر مردم سمبل و نشانه ای از خیمه گاه امام حسین (ع) در صحرای کربلا می باشد.نخل را در روز عاشورا با پارچه ای مشکی می پوشانند و هیأت های عزادار آن را بر دوش گذاشته و در خیابان ها و کوچه ها به حرکت در می آورند.در نراق دو نخل وجود دارد که سال ها پیش توسط نجاران چیره دست این شهر ساخته شده ودارای مالکیت است.

علاوه بر نخل گردانی در روز عاشورا تخت روانی در پیشاپیش نخل ها حرکت می کند و روی آن شخصی که لباس شیر برتن کرده نشسته است و این اشاره به شیر بیشه که در عصر عاشورا از شهدای صحرای کربلا نگهبانی می کرده دارد.این شیر با سنگ و کلوخ بر سر خود می کوبد و نشان می دهد که بسیار از واقعه عاشورا غمزده و خشمگین است.در ضمن کبوتری روبه روی اودر تخت روان با پرهای خونین بسته شده و شیر هر چند زمانی آن را می بوید.