محدوده و موقعیت جغرافیایی

برای شناخت موقعیت جغرافیایی شهر نراق ابتدا باید موقعیت جغرافیایی شهرستان دلیجان را بدانیم تا بر مبنای آن موقعیت شهر نراق از لحاظ وسعت ، جمعیت و تقسیمات کشوری به دست آید .

شهرستان دلیجان  در جنوب شرقی استان مرکزی با مساحتی برابر 25/2141 کیلومتر مربع واقع  می باشد که حدود 3/7 درصد از مساحت استان مرکزی را شامل می گردد. موقعیت جغرافیایی شهر دلیجان به عنوان مرکز شهرستان : 50 درجه 41 دقیقه طول جغرافیایی و 23درجه و 59 دقیقه عرض جغرافیایی قرار گرفته است . این شهرستان از شمال به استان قم ، از غرب به شهرستان محلات و از جنوب و شرق به استان اصفهان محدود شده است .

در حال حاضر شهرستان دلیجان دارای دو شهر ( دلیجان ، نراق ) و چهار دهستان به شرح زیر می باشد .

 1 - هستیجان 2 -  دودهک 3-  جاسب 4 - جوشق می باشد شهر نراق با وسعت 70 کیلومتر مربع در فاصله 50 درجه و 49 دقیقه  طول جغرافیایی  و 34 درجه عرض جغرافیایی قرار گرفته است . ارتفاع نراق از سطح دریا 1650 متر مربع می باشد . در 15 کیلومتری از غرب به دلیجان ،  در 40کیلومتری به محلات - از شرق در 22 کیلومتری به مشهد اردهال  در 40 کیلومتری به نیاسر و در 60 کیلو متری به کاشان  و از شمال در 8 کیلومتری به روستاهای جاسب  و در جنوب در 15 کیلومتری به روستای سینقان منتهی می گردد .

شهرنراق با مرکز استان در حدود 151 کیلومتر فاصله دارد.

وضعیت توپوگرافی و ویژگی های اقلیمی:

آب و هوای شهر نراق ((معتدل کوهستانی)) است . زمستان های سرد و تابستان های نسبتا خنک دارد . فرم تپو گرافی شهر نراق    ( قرار گرفتن مابین دو رشته کوه ) و بر قراری باد غالب شرق به غرب در این کریدر طبیعی موجب گردیده که این شهر در ایام گرم سال بسیار خنک ومطبوع باشد و حتی در این میان با شهر محلات و نیاسر از شهر های خوش آب و هوای منطقه هستند قابل مقایسه نیست و این عامل طبیعی موجب گردیده در ایام گرم گردشگرزیادی به شهرنراق و مزارع پیرامون آن بیایند .حد اقل دما در شهر نراق 5 درجه زیر صفر و حد اکثر 25 درجه اندازه گیری شده است . میانگین دمای سالانه 15 درجه سانتیگراد می باشد .  میزان بارندگی بین 200 تا 300 میلیمتر محاسبه شده است . بیشترین میزان بارش در فروردین ماه  صورت می گیرد .