مزایده و مناقصه
 
#آگهی_مزایده ⭕️ مرحله دوم
#آگهی_مزایده ⭕️ مرحله دوم ✅ شهرداری نـراق در نظر دارد از طریق مزایده عمومی به استناد مصوبه شماره ۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ شورای اسلامی شهر نـراق ۲ قطعه زمین هرکدام به مساحت ۳۰۰ متر مربع دارای سند با کاربری مسکونی به آدرس: نراق،شهرک فاضل کوچه ده متری شهید خسروی به فروش برساند. 🔴 متقاضیان میتوانند جهت اخذ اطلاعات و بازدید از محل و دریافت اسناد و فرم های مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ به شهرداری نراق مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۹۱۸۸۶۶۱۵۸۶ تماس حاصل نمایند. 🔻 "روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر نـراق" 🔺
تاریخ خبر :1397/11/02
🛑آگهی مزایده کارگاه گلابگیری سنتی🛑
🛑آگهی مزایده کارگاه گلابگیری سنتی🛑 ✅ شهرداری نراق در نظر دارد نسبت به واگذاری کارگاه گلابگیری سنتی به صورت اجاره یکساله با قیمت پایه هر ماه ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال اقدام نماید. متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۱۱ به واحد امور قراردادهای شهرداری نراق مراجعه نمایند.
تاریخ خبر :1397/11/02
#آگهی_مزایده
🛑آگهی مزایده کارگاه گلابگیری سنتی🛑 ✅ شهرداری نراق در نظر دارد نسبت به واگذاری کارگاه گلابگیری سنتی به صورت اجاره یکساله با قیمت پایه هر ماه ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال اقدام نماید. متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۱۱ به واحد امور قراردادهای شهرداری نراق مراجعه نمایند.
تاریخ خبر :1397/10/27
#آگهی_مزایده ⭕️ مرحله دوم
تاریخ خبر :1397/10/24
#آگهی_مزایده ⭕️ مرحله دوم
تاریخ خبر :1397/10/24
#آگهی_مزایده ⭕️ مرحله دوم
#آگهی_مزایده ⭕️ مرحله دوم ✅ شهرداری نـراق در نظر دارد از طریق مزایده عمومی به استناد مصوبه شماره ۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ شورای اسلامی شهر نـراق ۲ قطعه زمین هرکدام به مساحت ۳۰۰ متر مربع دارای سند با کاربری مسکونی به آدرس: نراق،شهرک فاضل کوچه ده متری شهید خسروی به فروش برساند. 🔴 متقاضیان میتوانند جهت اخذ اطلاعات و بازدید از محل و دریافت اسناد و فرم های مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ به شهرداری نراق مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۹۱۸۸۶۶۱۵۸۶ تماس حاصل نمایند. 🔻 "روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر نـراق" 🔺
تاریخ خبر :1397/10/20
#آگهی_مزایده ⭕️ مرحله دوم
❌ #مزایده❌ 🛑یک باب از ساختمان قدیمی غسالخانه سابق شهرداری و یک باب انباری جنب کشتارگاه🛑 شهرداری نراق در نظر دارد نسبت به واگذاری یک باب از ساختمان قدیمی غسالخانه سابق شهرداری و یک باب انباری جنب کشتارگاه واقع در خیابان امام خمینی (ره) به صورت اجاره یکساله با قیمت پایه هر ماه۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سالانه ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ريال اقدام نماید لذا متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ به شهرداری نراق مراجعه نمایند.
تاریخ خبر :1397/10/15
آگهی مزایده
#آگهی_مزایده ✅ شهرداری نراق در نظر دارد به استناد مجوز و مصوبه شماره ۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ شورای اسلامی شهر،کامیونت ایسوزو کمپرسی به شرح ذیل را از طریق مزایده(حراج حضوری) به فروش برساند: 🚛کامیونت ایسوزو ۵/۲ تن تیپ NKR55 مدل: ۱۳۸۸ رنگ:سفید روغنی دارای سند 🔴 بازدید از وسیله نقلیه و دریافت اسناد و فرم های مربوطه حداکثر تا روز یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ روزهای اداری از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ از طریق مراجعه به شهرداری نراق 🔵 زمان برگزاری مزایده (حراج حضوری) ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ در محل شهرداری نـراق 🔻جهت دریافت اطلاعات تکمیلی میتوانید به شهرداری نراق مراجعه یا با شماره تلفن ۰۹۱۸۳۶۹۴۷۰۰ تماس حاصل نمایید. 🔻"روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر نـراق"🔺
تاریخ خبر :1397/10/01
آگهی مزایده
#آگهی_مزایده ✅ شهرداری نـراق در نظر دارد از طریق مزایده عمومی به استناد مصوبه شماره ۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ شورای اسلامی شهر نـراق ۳ قطعه زمین هرکدام به مساحت ۳۰۰ متر مربع (دوقطعه همجوار) دارای سند با کاربری مسکونی به آدرس: نراق،شهرک فاضل کوچه ده متری شهید خسروی به فروش برساند. 🔴 متقاضیان میتوانند جهت اخذ اطلاعات و بازدید از محل و دریافت اسناد و فرم های مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ به شهرداری نراق مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۹۱۸۸۶۶۱۵۸۶ تماس حاصل نمایند. 🔻 "روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر نـراق" 🔺
تاریخ خبر :1397/10/01
آگهی مزایده کارگاه گلابگیری مرحله سوم
⭕️ آگهی مزایده ✔️مرحله سوم ☑️ ⭕️مزایده کارگاه گلابگیری سنتی شهرداری نراق با قیمت پایه هر ماه ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال مهلت شرکت در مزایده تا ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷
تاریخ خبر :1397/05/10
12