مزایده و مناقصه
 
آگهی مزایده کارگاه گلابگیری مرحله سوم
⭕️ آگهی مزایده ✔️مرحله سوم ☑️ ⭕️مزایده کارگاه گلابگیری سنتی شهرداری نراق با قیمت پایه هر ماه ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال مهلت شرکت در مزایده تا ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷
تاریخ خبر :1397/05/10
یک باب از ساختمان قدیمی غسالخانه سابق شهرداری جنب کشتارگاه
شهرداری نراق در نظر دارد نسبت به واگذاری یک باب از ساختمان قدیمی غسالخانه سابق شهرداری جنب کشتارگاه واقع در خیابان امام خمینی (ره) به صورت اجاره یکساله با قیمت پایه هر ماه 700/000 ریال و سالانه 8/400/000 ريال اقدام نماید لذا متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1397/04/05 به شهرداری نراق مراجعه نمایند
تاریخ خبر :1397/03/24
یک باب مغازه جنب بانک ملی
شهرداری نراق در نظر دارد نسبت به واگذاری یک باب مغازه واقع در خیابان امام خمینی (ره) جنب بانک ملی به صورت اجاره یکساله با قیمت پایه هر ماه 1/200/000 ریال اقدام نماید لذا متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1397/04/05 به شهرداری نراق مراجعه نمایند
تاریخ خبر :1397/03/24
⭕️❌آگهی مرحله دوم مزایده رستوران سنتی شهروند
تاریخ خبر :1396/09/19
مزایده رستوان سنتی شهروند نراق
تاریخ خبر :1396/08/25
مزایده ماشین آلات و آهن آلات ضایعاتی شهرداری نراق
تاریخ خبر :1396/08/25
مزایده پژو پارس
شهرداري نراق در نظر دارد به استناد مجوز شماره 341 ش/ن مورخ 94/12/10شورای اسلامی شهر نراق ماشین آلات خود را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند
تاریخ خبر :1395/07/12
مـــزايده رستوران شهــروند
شهرداری نراق در نظر دارد یک باب رستوران واقع در شهر نراق (شهروند ) را به مدت دو سال به استناد مجوز شماره 351 مورخ 95/02/21 شورای اسلامی شهر به صورت رهن در مزایده حضوری به افراد متقاضی واگذار نماید.
تاریخ خبر :1395/05/17