شهردار


سرپرست شهرداری نراق
مهندس غلامحسین فلاح قالهری