مرور مزایدات و مناقصات

آگهی مزایده

مدیریت 11 اردیبهشت 1401

با توجه به پی گیری های حسن امین زاده شهردار نراق و اخذ مجوز واگذاری ۲۰ قطعه زمین به شهرداری نراق، دو قطعه زمین جهت انجام امور عمرانی از طریق مزایده به فروش می رسد. ✅ آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات شماره ۴۶۴ ?شهرداری نراق در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختیار خود را از طریق مزایده عموم