مرور مزایدات و مناقصات

شهرداری نراق در نظر دارد نسبت به واگذاری کارگاه گلاب گیری و فروشگاه بصورت اجاره یکساله با شرایط مندرج در تصویر اقدام نماید.

مدیریت 31 اردیبهشت 1401

شهرداری نراق در نظر دارد نسبت به واگذاری کارگاه گلاب گیری و فروشگاه بصورت اجاره یکساله با شرایط مندرج در تصویر اقدام نماید. پیشنهادات رسیده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل شهرداری نراق مفتوح و حضور شرکت کنندگان بلامانع است. ۱۴۰۱/۰۲/۲۹  پایگاه اطلاع رسانی رسمی  اخبار شهر

آگهی مزایده

مدیریت 11 اردیبهشت 1401

با توجه به پی گیری های حسن امین زاده شهردار نراق و اخذ مجوز واگذاری ۲۰ قطعه زمین به شهرداری نراق، دو قطعه زمین جهت انجام امور عمرانی از طریق مزایده به فروش می رسد. ✅ آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات شماره ۴۶۴ ?شهرداری نراق در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختیار خود را از طریق مزایده عموم